Undervisning i menneskerettighederne er ikke tilstrækkeligt højt prioriteret i den danske folkeskole. Hvor Sverige, Norge og Finland for længst har fulgt FN's opfordring fra 1995 om at indføre obligatorisk undervisning i menneskerettigheder i grundskolen, så halter Danmark langt bagefter.

Halvdelen kender ikke menneskerettighederne

En undersøgelse, som Public Opinion har gennemført for Amnesty International i januar til marts 2009 viser, at 8.-10. klasserne mangler basal viden om menneskerettigheder. 51 procent ved ikke, hvad FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne er, og beder man eleverne om at skrive så mange rettigheder, de kan komme i tanke om, kan næsten halvdelen ikke give nogen eksempler. Kun 19 procent nævner ytringsfrihed, og 10 procent nævner tortur.

Derfor opfordrer Amnesty regeringen til at ændre formålsparagraffen for folkeskolen, så menneskerettighedsundervisning bliver obligatorisk.

Public Opinion-undersøgelse: Folkeskoleelevers viden om menneskerettigheder (pdf)

Her kan du se grafer fra Public Opinions undersøgelse, som ikke er med i den trykte udgave

 

Udredning om behovet for menneskerettighedsundervisning

Samtidig udgiver Amnesty en udredning på 44 sider, som analyserer behovet for menneskerettighedsundervisning i folkeskolen. I regeringens nye historiekanon, som fra 2011 skal udgøre en fjerdedel af historieundervisningen for 8. klasser, er FN's Verdenserklæring nævnt som ét ud af 29 punkter. Men det er langt fra nok til at give eleverne en forståelse for emnet, mener Amnesty. Heller ikke på læreruddannelserne er menneskerettigheder et obligatorisk punkt.

I udredningen stiller vi konkrete forslag til, hvordan undervisning i menneskerettigheder uden problemer kan blive en integreret del af de næste generationernes uddannelse:

  • Formålsparagraffen for folkeskolen bør ændres, så den indeholder menneskerettighederne.
  • Undervisning i menneskerettigheder bør indarbejdes for 8.-10. klasse i samfundsfag, historie og kristendom.
  • Seminariernes studieordning bør indeholde emner om menneskerettighedsundervisning.
  • Der bør udarbejdes en handlingsplan for implementering af menneskerettighedsundervisning på grundlag af anbefalingerne i FN's programmer.

 

Sæt menneskerettighederne på skemaet i folkeskolen - sammendrag af Amnestys udredning (pdf)

Menneskerettighedsundervisning i folkeskolen - Amnestys udredning (pdf)

 

Lærerkurser hos Amnesty Interactive

Amnesty bidrager selv direkte til, at menneskerettighederne bliver en del af undervisningen. 12. marts åbnede undervisningscenteret Amnesty Interactive, hvor vi uddanner og motiverer lærere og lærerstuderende til at gøre undervisning i menneskerettigheder nærværende og vedkommende.

Tilmeld dig kursus hos Amnesty Interactive her