En menneskerettighedsvenlig skole er en skole, som fokuserer på respekt, ligeværd, rummelighed og medindflydelse. Ikke kun i undervisningen, men værdierne er også en naturlig del af hele skolelivet: skolemiljøet, pædagogikken, kulturen og ledelsen. Et værdisæt, som er lige så vigtigt i klasseværelset som i samfundet, og som bliver stadigt vigtigere, når eleverne skal begå sig i den store verden.
 
Menneskerettighedsfagligheden er med til at opfylde de faglige krav i folkeskolens Fælles Mål 2009, herunder kravet om at undervise i FN's Verdenserklæring om Menneskerettighed¬erne i historiekanonen. Og du kan nemt integrere rettighederne i din undervisning og hele skolelivet uden at lægge det oven i alt det andet, som du også skal nå.
 
Menneskerettighedskulturen er også med til at løse skolens daglige udfordringer. Arbejdet med at skabe kulturen forbereder eleverne til at tage ansvar og deltage aktivt ud fra respekt, ligeværd, rummelighed og medindflydelse. Ikke kun i undervisningen men i hele skolens liv. 
 
Human Rights Friendly Schools-projektet er et internationalt Amnesty-projekt, som udspringer af FN's globale program World Programme for Human Rights Education. Der er Human Rights Friendly Schools i Storbritannien, Irland, Polen, Italien, Moldova, Israel, Marokko, Mongoliet, Paraguay, Benin, Elfenbenskysten og Danmark.