STØT MENNESKERETTIGHEDERNE - BLIV MEDLEM 3 millioner medlemmer verden over

 

Lægefagligt arbejde

 

Amnestys lægegruppe

Amnestys lægegruppe blev stiftet i 1974. Gruppen består af læger, der i Danmark såvel som i udlandet dokumenterer tortur ved hjælp af deres uddannelse. Lægegruppen har over 35 års erfaring, og lægerne har modtaget særlig træning i at undersøge formodede torturofre. Lægerne arbejder frivilligt og ulønnet.

Lægegruppen består af omkring 40 aktive medlemmer med forskellig lægelig baggrund samt koordinator Ingrid Westh.

Lægerne mødes hver sjette uge på Amnestys sekretariat i København og planlægger forskellige aktiviteter i ind- og udland, hvor lægelig ekspertise er nødvendig i kampen mod tortur og andre menneskerettighedskrænkelser.

Lægegruppens hjemmeside

Lægegruppen mod dødsstraf

Lægegruppen mod dødsstraf blev oprettet i 1981 som en underafdeling af Amnesty danske lægegruppe efter forslag fra Amnestys Internationale Sekretariat i London.

Lægegruppen mod dødsstraf arbejder for afskaffelse af dødsstraf og for, at læger og andet medicinsk personale ikke medvirker ved dødsstraf.

Lægegruppen mod dødsstraf er uforbeholdent imod enhver brug af dødsstraffen og arbejder for dens fuldstændige afskaffelse. Så længe dødsstraffen eksisterer, bekæmper gruppen lægers og andet sundhedspersonales medvirken herved.

Hjemmeside for Lægegruppen mod dødsstraf

Brevnetværk

Som læge kan du gøre en forskel blot ved din underskrift.

Lægegruppen udarbejder 10 gange årligt en brevaktion til et land, hvor krænkelser af menneskerettigheder finder sted. I brevene gør vi opmærksom på krænkelserne og appellerer til de involverede om at ændre på tingene.

Brevene mailes til de 200 medlemmer, der allerede er medlem af brevnetværket. Medlemmerne underskriver og sender brevene til de rette involverede. Det kan være politikere eller øvrige personer, der kan gøre en forskel i den konkrete sag.

Som medlem af brevnetværket skal du være tilmeldt pr. e-mail. Ønsker du at tilmelde dig skal du sende en mail til vores koordinator Ingrid Westh på iwesth@amnesty.dk.

 
 
 
Close

Støt menneskerettighederne

Vær med i kampen for frihed og retfærdighed.