STØT MENNESKERETTIGHEDERNE - BLIV MEDLEM 3 millioner medlemmer verden over

 

Amnesty lokalt

 

Vil du arbejde for menneskerettighederne sammen med andre i den by, hvor du bor? Så er du velkommen i en af Amnesty lokalforeninger eller grupper.

Her kan du:

  • gøre Amnestys kampagner synlige på gader og torve ved at deltage i Amnestys aktivitetspakker
  • repræsentere Amnesty ved lokale kultur- og mærkedage
  • få Amnestys budskaber i lokalpressen
  • gøre Amnesty og menneskerettighederne synlige på biblioteker og lokale kulturinstitutioner
  • arbejde på sager, hvor menneskers rettigheder trues

 

Udover lokalforeningerne, der har deres egne vedtægter, egen økonomi og en lokalt valgt bestyrelse, findes der også lokale Amnestygrupper, som er mere løst organiserede. De beskæftiger sig ofte med et særligt emne eller arbejder på en specifik sag. Desuden findes der landet over Amnesty Youth-grupper for studerende på ungdomsuddannelserne.

I Amnesty sigter vi mod at gøre aktivismen effektiv og målrettet, så den hjælper flest muligt. Læs mere om effektiv aktivisme.

 

Materialer

Materialer til dig, der arbejder lokalt for Amnesty

 

Kontakt

Her finder du adresser på Amnestys lokalforeninger og grupper landet over:

 

Kan du ikke finde en lokalforening eller en Amnesty-gruppe i dit nærområde - eller vil du selv oprette én - så kontakt aktivservice@amnesty.dk

I Århus, Odense og Aalborg samt i Frøslev finder du Amnesty-centre. Centrene står for at koordinere kontakten mellem lokalforeningerne og sekretariatet i København. På centrene er der også med jævne mellemrum aktivismetræning i forbindelse med aktivitetspakkerne.

 

 
 
 
Close

Støt menneskerettighederne

Vær med i kampen for frihed og retfærdighed.